Turgruppas hovedmål skal være å skape lystbetonte sykkelopplevelser. Vi sykler med en høy sosial profil og bryr oss ikke om gjennomsnittsfart, eller antall tilbakelagte km. Turgruppa skal fange opp alle syklister, nye som gamle medlemmer. Vi kommer derfor til å sykle turene slik at alle henger med. Vi avpasser både fart og lengde på turen etter hvordan vi føler oss.

Det er ikke noe i veien for at medlemmer fra de andre nivåene blir med på våre treninger, men husk da at turene kjøres på turgruppas premisser. Vi avpasser alltid turene så alle henger greit med.

Hvis du nå nesten har bestemt deg for å begynne, men lurer på hva som kreves av utstyr, får du svar her. Det er ingen krav om landeveissykkel men det er stor fordel da turene går på asfalterte veier.  Men HUSK hjelm. Det er påbudt.

Treningstider

Dag Tid Notat
Torsdag 18:00
Søndag 10:00

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Erik Riis eriis61@gmail.com 98241055