Kort referat i fra medlemsmøtet

IMG_2162
Det ble på møte gjennomgått følgende hovedpunkter:
Styret informerte om endringer i styresammensetning og litt om økonomi. Informasjon om dette legges ut når protokollen fra årsmøte er signert. Regnskapsinfo og årsberetning blir også lagt ut på hjemmesidene.
Aktiviteter og dugnader:
Ceres skal delta på Messen Aktiv 2015, sammen med Skedsmo kommune. Arrangementet foregår på Norges Varemesse 24 – 26 April.
  • Ceresrittet/Romerike Rundt arrangeres 10. Mai i god tradisjon, og dette er klubbens desidert største inntektskilde i tillegg til at det er den eneste dugnaden som gir direkte inntekter til klubben. Det er viktig at medlemmer som ikke var på medlemsmøte også tar kontakt slik at vi får fylt alle nødvendige oppgaver for gjennomføringen.
  • Drikkestasjoner planlegges for Raumerrittet og Birken dersom vi har frivillige som kan påta seg oppgavene med dette.
  • Det ble presisert viktigheten av bruk av korrekte drakter. Alle sykkelklubber må melde inn og få godkjent klubbens drakter hvert år.
  • Det ble lansert vår nye hjemmeside som er plassert på www.skceres.no. I forbindelse med lanseringen ønsker vi også tilbakemeldinger og forslag til ytterligere informasjon som skal legges ut på hjemmesiden.
  • Utover dette ble det presentert de ulike treningsnivåene, samt opplegg for ritt utover dette hvor det arrangeres et felles opplegg for klubbens medlemmer.
  • Ytterligere info om dette legges ut på hjemmesiden, så følg med.

IMG_2156

(Visited 281 times, 1 visits today)
Bokmerk permalink.