Innkalling til årsmøte onsdag 15.09.2021

Lillestrøm, 12. august 2021

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SPORTSKLUBBEN CERES

 

Årsmøte i Sportsklubben CERES avholdes i Skedsmohallens kafe, Lillestrøm på onsdag den 15. september 2021 kl. 19:00.

Agenda:

  1. Åpning
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Valg av møteleder og sekretær
  4. Styrets årsberetning
  5. Regnskap
  6. Innkomne forslag
  7. Valg

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen onsdag 8. september 2021. Slike forslag kan sendes undertegnede ved nedennevnte adresse.

Regnskap og beretning vil bli gjennomgått i møtet. Dette for å spare kopiering og porto ved utsendelse.

Beretning fra møtet vil bli lagt ut på våre hjemmesider etter møtet.

 

Vel møtt!

 

Med vennlig hilsen

 

Sigurd Heier

Leder SK Ceres

 

Forslagsadresse: Sigurd Heier, ​​Gjerdrumsgata 26, ​​2000 Lillestrøm

​​Eller epost: sigheier@gmail.com

(Visited 65 times, 1 visits today)
Tagged .Bokmerk permalink.