DLS Lillehammer – Oslo 4:30, treningsprogram april 2016

Da er første fellestrening er unnagjort, og 10 stk gjennomførte søndag 3. april en rolig
søndagstur.

Vi gjennomfører treningene uten de store variasjoner i forhold til tidligere år, og hovedårsaken
til det er at vi har som hovedprioritet å få samkjørt laget, og en forutsetning er da rulletrening i
traseer som har minst mulig trafikk.
Ifbm rulledragstreningene på tirsdager, vil vi dele inn i to grupper dersom vi er mange nok,
hvor den enkelte må vurdere sin  egenkapasitet underveis. Avslutningsvis på dragene kan en
legge  seg  bak i «dragsuget», og på de  siste  kanskje  to dragene kan en om nødvendig ligge
på halen halen  gjennom hele draget. På  denne måten  får vi regulert inn  en god  del av
terskelvariasjonen hos  den enkelte. Det er  et poeng at gruppene  på disse rulle dragene
blandes, slik  at vi klarer å  håndtere  terskel variasjonene som forberedelse til rittene.
Tempodragene på torsdager, da deler vi inn i  mindre grupper, og  her er det rom for at vi deler
inn etter antatt kapasitet – slik at de fleste  får  «blåst ut litt».

Langturene på søndager har «leveringsgaranti», med tanke på at det skal være rolige turer.
Dette  skal vi være veldig bevisste på, slik at de som evt. gjennomfører en lørdagstrening i
egenregi vet at på søndager går det rolig.

Ved endringer, evt. om treninger avlyses, vil dette blir publisert på facebook senest 1 time før
trening starter.

I vedlegg nedenfor følger enkelt treningsprogram for april. I slutten av april vil trenings-
program  for mai bli  publisert, og som før etterspurt er det  fullt mulig å komme med
synspunkter og gode  råd.

Link;  Lillehammer-Oslo 4.30 -Treningsprogram april 2016

Med vennlig sykkelhilsen
Frode O. Storløkken og Johnny Ihlen

 

(Visited 340 times, 1 visits today)
Bokmerk permalink.