DLS, Lillehammer-Oslo 4:30, oppsummering av sesongen 2016

      Da er rittsesongen over for lagkonkurranser i 2016. Gruppa har gjennomført til sammen 5 ritt, med følgende resultater. Enebakk Rundt, 2.10.54 Nordmarka rundt, 4.07.48 Randsfjorden rundt, 3.49.37 Tyrifjorden rundt, 3.57.59 Lillehammer-Oslo, 4.31.31 Det er alltid vanskelig å sammenligne … les mer

DLS Lillehammer – Oslo 4:30, treningsprogram juni 2016

TYRIFJORDEN RUNDT 2016

TYRIFJORDEN RUNDT 2016

Hei

Vedlagt følger treningsprogram for juni -16.

Tirsdager og torsdager starter treningene kl. 18.00.

Søndager starter treningene kl. 09.00.

Alle treninger starter med utgangspunkt i Leiraveien forbi Skedsmohallen,
med oppmøte på parkeringsplass 300 meter etter Nilsens Bilberging.

Vel møtt til gode treningsøkter.

Lillehammer-Oslo 4.30 – Treningsprogram juni 2016

Med vennlig Sykkelhilsen

Frode O. Storløkken    og      Johnny Ihlen
mob; 91631818                         mob; 90744215

DLS Lillehammer – Oslo 4:30, treningsprogram april 2016

Da er første fellestrening er unnagjort, og 10 stk gjennomførte søndag 3. april en rolig
søndagstur.

Vi gjennomfører treningene uten de store variasjoner i forhold til tidligere år, og hovedårsaken
til det er at vi har som hovedprioritet å få samkjørt laget, og en forutsetning er da rulletrening i
traseer som har minst mulig trafikk. Velkommen! les mer

Ceres – «NM Laget 2015» – Kort oppsummering

Lagbilde Lillehammer-Oslo 2015

Hei

Da er rittsesongen over for lagkonkurranser i 2015. Gruppa har gjennomført til sammen 5 ritt,
med resultater vi skal være fornøyde med.

1. Enebakk Rundt, 2.04.19
2. Nordmarka rundt, 3.57.02
3. Randsfjorden rundt, 4.00.58 (regn og kaldt i 15 mil)
4. Tyrifjorden rundt, 3.49.06
5. Lillehammer-Oslo, Uoffisielt NM-Lagkonkurranse, 4.41.53

Det har vært en begivenhetsrik sesong, og mange har vært «innom». Det er varierende
oppmøte  på treninger og ritt, men likevel gledelig at alle treninger og ritt har vært gjennom-
ført med god kvalitet. Det har vært godt engasjement blant de fremmøtte på rulletreninger
og lagtempodrag,  og langturene er gjennomført med eksemplarisk rolighet.

Laget har som utgangspunkt å kjøre med en god felles profil, hvor målet er tredelt, god fart,
sikker kjøring og tilnærmet felles målgang. Dette har vi klart å kombinere ved god utnyttelse
av  lagets samlede ressurser.

Laget/gruppa har samlet mye erfaring, og dette danner også grunnlaget for sikker kjøring,
som også etter denne sesongen trygt kan sies å være et forutsigbart og godt varemerke.

Lykke til med resten av sesongen, være seg videre sykling på racer, MTB eller en god blanding.

Det mottas gjerne tilbakemeldinger som kan bidra både til forbedring og sikre god rekrutering
til klubben.

Vi er en fin gjeng, med plass til flere i 2016 !

Med vennlig hilsen
Laglederne, 2015
Frode O. Storløkken og Johnny Ihlen

Hvorfor skal langturene kjøres rolig?

langtur cers
Her er en god forklaring på hvorfor :
http://www.landevei.no/Nyheter/LANGTUREN