Klubbforsikringen gir også en basisdekning for alle medlemmer ved død og invaliditet ved høy invaliditetsgrad. Se vedlagt dokument for mer informasjon.

Avtalen gir også klubbene den nødvendige forsikringsdekningen for arrangementer, styreansvar, generelt ansvar og underslag.

Meld skade her