Tittel Navn E-post Telefon
Styrets leder Sigurd Heier Send e-post 99230100
Nestleder      
Kasserer Tore Holmberg Send e-post 90684022
Styremedlem Marianne Hegre Winbladh Send e-post 93254701
Styremedlem Arild Herudsløkken Send e-post 92030243
Styremedlem Erik Riis Send e-post  
Styremedlem  Frode Storløkken Send e-post