Vi har i dag ingen trening i denne grenen i regi av Ceres.  Medlmskapet er primært tenkt for dem for dem som vil drive egentrening og kunne løse lisens for å delta i konkurranser. 

Bli medlem

Foreldre/ foresatte bes om å registrere seg og/eller sine barn som medlem i klubben.
Les mer om medlemskap i klubben

Registrer deg/ditt barn som medlem