Ceres – NM Lagtempo 2015, Treningsprogram for april

Hei 

En oppløftende treningsstart ble gjennomført torsdag 9. april. Spesielt fremmøte var meget bra. Vi
var  16-17 stykker som dro ut. Slik det 
nå ser ut,  er vi nok en ca. 25 stykker som pt. vil være med på
treningene med ulik møtefrekvens. Turen rundt Gardermoen  ble en god 
start på felles-
treningene. Litt «vårkåthet» var det nok, 
men det tålte vi. Rulledraget langs hele nordsiden av
Gardermoen  gjorde at vi fikk kjenne litt på pulsen før vi drar i gang for fullt.
I en slik gruppe som vi er, er det helt naturlig at det er ulik kapasitet på mannskapet – noe annet ville
vært rart ! På rulledragstreningene  fremover, vil vi dele inn i 
to grupper, hvor den enkelte må vurdere
sin kapasitet undervegs. Avslutningsvis på dragene kan en legge seg  bak i «dragsuget», og på de siste
kanskje  siste to
dragene kan en om nødvendig ligge på halen gjennom hele draget. På denne måten
får vi regulert inn  en god 
del av terskelvariasjonen hos den enkelte. Det er nok et poeng at gruppene
på disse rulle dragene blandes, slik at vi klarer å håndtere  terskelvariasjonene som forberedelse til
rittene.
På tempodragene deler vi inn i mindre grupper, og her er det rom for at vi deler inn gruppene etter
kapasitet – slik at de fleste får  «blåst litt ut» her.
I vedlegg nedenfor følger enkelt treningsprogram for april. I slutten av april vil treningsprogram for
mai bli  publisert, og som før etterspurt er det  fullt mulig å komme med
synspunkter og gode råd.
Send  da dette pr. mail til Frode eller Johnny.
Håper det blir godt fremmøte også i  morgen, selv om
vi 
har litt konkurranse fra et populært sykkelritt på TV. Vi er vel hjemme i god tid før «finalen»…..
– slik at vi
får med  oss Kristoff  !

Hvordan går det med påmeldingene til Enebakk Rundt 1. mai ?

Vi sees !

Med vennlig hilsen
Frode O. Storløkken og Johnny Ihlen

NM LAGTEMPO 2015 – Treningsprogram april

(Visited 444 times, 1 visits today)
Bokmerk permalink.