Leveregler

Våre leveregler
Som medlem i Ceres har vi et ansvar for å representere klubben og idretten vår på en positiv måte. Våre holdninger og oppførsel er avgjørende for sikkerheten og hvordan vi oppfattes av andre. Som et felles fundament for god oppførsel etterlever vi følgende regler:

1. Vi skal utøve vår idrett på en trygg og sikker måte, uten å være til unødig sjenanse for andre.
2. Vi følger trafikkreglene og tar hensyn til medtrafikanter.
3. Vi opptrer på en måte som gir positivt inntrykk av vår klubb og idrett ovenfor
gående, bilister og andre syklister.
4. Vi bruker klubbdrakt og hjelm i ritt og på fellestreninger.
5. Vi sykler aldri mer enn to i bredden.
6. Vi står ikke i veibanen når vi stopper.
7. Vi kommer ikke med tilrop eller obskøne gester.
8. Vi skremmer ikke dyr.
9. Vi kaster ikke søppel i omgivelsene.

(Visited 1 055 times, 1 visits today)

Kommentarer er stengt.