Ceres – «NM Laget 2015» – Kort oppsummering

Lagbilde Lillehammer-Oslo 2015

Hei

Da er rittsesongen over for lagkonkurranser i 2015. Gruppa har gjennomført til sammen 5 ritt,
med resultater vi skal være fornøyde med.

1. Enebakk Rundt, 2.04.19
2. Nordmarka rundt, 3.57.02
3. Randsfjorden rundt, 4.00.58 (regn og kaldt i 15 mil)
4. Tyrifjorden rundt, 3.49.06
5. Lillehammer-Oslo, Uoffisielt NM-Lagkonkurranse, 4.41.53

Det har vært en begivenhetsrik sesong, og mange har vært «innom». Det er varierende
oppmøte  på treninger og ritt, men likevel gledelig at alle treninger og ritt har vært gjennom-
ført med god kvalitet. Det har vært godt engasjement blant de fremmøtte på rulletreninger
og lagtempodrag,  og langturene er gjennomført med eksemplarisk rolighet.

Laget har som utgangspunkt å kjøre med en god felles profil, hvor målet er tredelt, god fart,
sikker kjøring og tilnærmet felles målgang. Dette har vi klart å kombinere ved god utnyttelse
av  lagets samlede ressurser.

Laget/gruppa har samlet mye erfaring, og dette danner også grunnlaget for sikker kjøring,
som også etter denne sesongen trygt kan sies å være et forutsigbart og godt varemerke.

Lykke til med resten av sesongen, være seg videre sykling på racer, MTB eller en god blanding.

Det mottas gjerne tilbakemeldinger som kan bidra både til forbedring og sikre god rekrutering
til klubben.

Vi er en fin gjeng, med plass til flere i 2016 !

Med vennlig hilsen
Laglederne, 2015
Frode O. Storløkken og Johnny Ihlen

(Visited 201 times, 1 visits today)
Bokmerk permalink.