16-timersgruppa Trondheim – Oslo 2015

Ceres 16 ønsker at vi møtes etter klubbmøtet 9.februar for å diskutere trening, forberedelser og gjennomføring av Trondheim – Oslo til neste år.
Vi har en ambisjon om 20 – 25 startende i vår gruppe.
Status i dag er at det er 190 dager til start og vi har et lite stykke igjen til 25 påmeldte. For at vi skal få «satt laget» og jobbe målrettet er det viktig at dere som er interessert i å være med signaliserer dette til oss og også melder dere på så DSSP snart som mulig. Prisen stiger forøvrig også om ikke lenge. Vi kommer til å ha fellestreninger med 18-timersgruppa og vi ønsker å være i god dialog med de for å skape 2 gode lag som gjennomfører DSSP. De som ønsker å være med, bør legge ned et godt treningsgrunnlag og starte allerede nå selv om ikke alt er på plass.

På møtet 9.februar vil vi gjennomgå og diskutere:
– Trening frem mot våren og DSSP
– Vintertrening
– Utetrening
– Forslag til treningsprogram
– Hva gjør vi felles og hva gjør vi sammen
– Satsingsritt for oss og ambisjonen for oss på disse rittene
– Treningshelg i mai, hva ønsker dere?
– Noen tanker om rittopplegg for Trondheim – Oslo
– Logistikk
– Adm
I tillegg vil det sikkert også være andre tema som kommer opp.
Møtet vil sannsynligvis bli holdt samtidig med klubbmøte i februar. Info om dette kommer.
PS. Informer alle kjente/ukjente sykkelvenner, i og utenfor klubben at Ceres stiller med lag i DSSP 2015. 

Henvendelser ang. Ceres 16:
Jan Harving
Tlf: 92649666
Mail: Jan.harving@netcom-gsm.no

Sigurd Heier
Tlf: 99230100
Mail: sigheier@gmail.com

(Visited 353 times, 1 visits today)
Bokmerk permalink.