Ceres stiller med 16-timerslag på Trondheim Oslo i 2016!

Ceres stiller med 16-timerslag på Trondheim Oslo neste år!

Nivåansvarlige på 16-timerslaget er Sigurd Heier og Kjetil Standal, begge med erfaring fra tilsvarende roller. Det satses på et opplegg med lave skuldre og høy sosial profil, og vi håper på stor oppslutning. Opplegget blir selvfølgelig åpent for alle i Ceres, både hva gjelder treninger, oppkjøringsritt og den store finalen fra bartebyen. Info om påmelding kommer innen kort tid, opplegg rundt treninger og oppkjøringsritt mm blir vi enige om etterhvert.

Interesserte kan melde sin interesse med SMS til Sigurd på 992 30 100 eller Kjetil på 906 58 979.

(Visited 323 times, 1 visits today)
Bokmerk permalink.